డాషీ జీవిత చరిత్ర

Dashie బయో, ఎఫైర్, సింగిల్, నెట్ వర్త్, జాతి, వయస్సు, జాతీయత, ఎత్తు, వికీ, సోషల్ మీడియా, లింగం, జాతకం గురించి తెలుసుకోండి. డాషీ ఎవరు? డాషీ ఒక అమెరికన్ YouTuber మరియు సోషల్ మీడియా స్టార్.