ది బ్లోండ్ జోన్ బయో (వికీ)

ది బ్లోండ్ జోన్ వివాహం చేసుకున్నారా? భర్త, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. ది బ్లాండ్ జోన్ యొక్క వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.