హెర్నాన్ గాలిండెజ్ బయో (వికీ)

హెర్నాన్ గలిండెజ్ వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. హెర్నాన్ గలిండెజ్ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.