జార్జ్ బుర్సియా బయో (వికీ)

జార్జ్ బుర్సియా ఒంటరిగా ఉన్నాడా లేదా వివాహితుడైనాడా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. జార్జ్ బుర్సియా వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.