రాఫెల్ లియో బయో (వికీ)

రాఫెల్ లియో ఒంటరిగా ఉన్నారా లేదా డేటింగ్ చేస్తున్నారా? స్నేహితురాలు, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. రాఫెల్ లియో వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.