కెవిన్ ఓ బయో (వికీ)

కెవిన్ ఓ పెళ్లి చేసుకున్నాడా? భర్త, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. కెవిన్ ఓహ్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.