జెస్సీ రూథర్‌ఫోర్డ్ బయో (వికీ)

జెస్సీ రూథర్‌ఫోర్డ్‌కు వివాహమా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. జెస్సీ రూథర్‌ఫోర్డ్ వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.