అమాలియా యో బయో (వికీ)

అమాలియా యూ ఎవరితోనైనా డేటింగ్ చేస్తున్నారా? బాయ్‌ఫ్రెండ్, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. అమాలియా యూ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.