ముర్రే మెక్‌ఆర్థర్ బయో (వికీ)

ముర్రే మెక్‌ఆర్థర్‌కు వివాహమా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. ముర్రే మెక్‌ఆర్థర్ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.