సామ్ హారిస్ బయో (వికీ)

సామ్ హారిస్ ఒంటరిగా ఉన్నారా లేదా వివాహం చేసుకున్నారా? భార్య, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. సామ్ హారిస్ వ్యవహారం, కుటుంబం మరియు జీతం గురించి తెలుసుకుందాం.