జాయ్ సండే బయో (వికీ)

జాయ్ సండే ఒంటరిగా ఉందా లేదా ఎవరితోనైనా డేటింగ్ చేస్తున్నారా? బాయ్‌ఫ్రెండ్, ఎత్తు, నికర విలువ & జీవిత చరిత్ర. జాయ్ సండే వ్యవహారం, కుటుంబం, జీతం గురించి తెలుసుకుందాం